Seksuaalineuvonta

Minulta on kysytty paljon, että mitä seksuaalineuvoja oikein tekee ja mitä on seksuaalineuvonta. Minulta on udeltu esimerkiksi seuraavaa: tuletko ihan sinne makuuhuoneeseen antamaan neuvoja kädestä pitäen? Hoidatko asiakkaita niin, että tulee happy ending? Harrastatko asiakkaiden kanssa seksiä? Katsotteko te siellä koulussa pornoa? Näihin kysymyksiin voisin antaa heti alkuun vastaukset: en tule, en hoida, en ja ei katsota. Seksuaalineuvoja ei ole fyysisessä kontaktissa asiakkaidensa kanssa eikä harrasta heidän kanssaan seksiä. Seksuaalineuvonta on ohjausta, opastusta ja neuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Seksuaalineuvojakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä järjestöt, kuten sexpo-säätiö ja väestöliitto. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Seksuaalineuvoja voi hyödyntää opintojaan omassa työssään, esimerkiksi sairaanhoitaja voi käyttää hankittua osaamistaan potilastyössä ja ohjata potilaita seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sydänpotilaat, diabeetikot ja syöpäpotilaat tarvitsevat jossain kohtaa tietoa sairauden vaikutuksesta seksuaalisuuteen. Potilaat eivät välttämättä itse kehtaa kysyä asiasta, koska aihe on kovin henkilökohtainen ja intiimi. Hoitajalla pitäisi olla rohkeutta ja ammattitaitoa ottaa asia puheeksi. Seksuaalisuutta ei tietenkään oteta puheeksi akuutissa vaiheessa sairautta, mutta jossain vaiheessa siitä on hyvä käydä keskustella.

Varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja muuten nuorten parissa työskentelevillä olisi hyvä olla osaamista seksuaalikasvatuksesta, jotta he osaisivat vastata lasten ja nuorten esittämiin kysymyksiin ammatillisesti sekä antaa oikea-aikaista ja ikätasoista tietoa. On olemassa seksuaalikasvattajan koulutus, joka sopii hyvin tällä alalla toimijoille. Mutta myös seksuaalineuvojan koulutus antaa valmiuksia tähän. Myös ikäihmisten ja vammaisten kanssa työskenteleville seksuaalineuvojan opinnoista on hyötyä. Seksuaalisuus on kuitenkin ihmisessä aina läsnä, se vaan muuttaa muotoaan sairauksien ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä. Seksuaalisuus kuuluu kaikille. Hoitajan on hyvä tiedostaa tämä omassa työssään.

Seksuaalineuvoja voi perustaa toiminimen ja hypätä yrittäjyyden maailmaan. Yrittäjänä voikin sitten keksiä kaikenlaista. Yrittäjyyteen voi uppoutua kokopäiväisesti tai sitten oman työn ohella sivubisneksenä. Oman vastaanoton perustaminen on yksi tapa toteuttaa seksuaalineuvontaa. Vastaanottoa voi pitää joko omissa työtiloissa tai vaikkapa yksityisellä lääkäriasemalla. Neuvontaa voi pitää myös puhelimitse tai skypen välityksellä. Neuvoja voi tarjota konsultaatioapua erilaisille toimijoille, kuten sairaaloille, vammaispalveluihin, hoivakodeille ja kouluille. Neuvojaa voi konsultoida erilaisissa pulmatilanteissa jos yksiköstä ei löydy tarpeeksi osaamista tilanteen ratkaisemiseksi.

Catty´s tiimin seksuaalineuvojat pitävät Onnelliseksi-kutsuja eli ammattilaisten pitämiä seksuaaliterveyskutsuja ja -koulutuksia. Asiakas voi itse valita teeman, esimerkiksi naisen tai miehen seksuaalisuus, lantionpohjalihakset, orgasmi. Onnelliseksi-konseptiin kuuluu myös erilaisten seksuaaliterveys- ja mielihyvätuotteiden esittely illan teeman mukaisesti. Seksuaalineuvoja voi tehdä myös kirjoitustyötä, pitää blogia, kirjoittaa artikkeleita tai vaikkapa kirjan.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Yleisimpiä syitä vastaanotolle hakeutumiseen ovat esimerkiksi:
– seksuaalinen haluttomuus
– tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat
– itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat
– eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheet ja ikääntyminen sekä sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Yleensä vastaanotolle tullaan jonkun ongelman takia, mutta miksei sinne voisi hakeutua jo aikaisemminkin. Seksuaalineuvojalle voisi tulla puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ihan ilman ongelmaakin. Ehkä tämä voisi ennaltaehkäistä sitä, ettei ongelmia jatkossa tule tai jos tulee, niin sitten on työkaluja selvittää mahdolliset ongelmat. Näkisin mielelläni vastaanotolla myös nuoria, joiden kanssa voisi puhua ehkäisystä ja toisaalta seksin nautinnosta. Kun seksuaalineuvonta toteutuu oikea-aikaisesti, se ehkäisee seksuaaliongelmien ilmaantumista ja parantaa elämänlaatua.

Seksuaalineuvonnassa käydään yleensä 1 – 5 kertaa. Neuvonta on tavoitteellista työtä, yksilöllistä, asiakkaiden tarpeista lähtevää prosessiluontoista ongelmien käsittelyä. Joskus seksuaalineuvonta ei riitä, vaan ongelmat vaativat pidemmän prosessin, silloin asiakas ohjataan seksuaaliterapeutin vastaanotolle. Seksuaalineuvonnan keskeisimpiin elementteihin kuuluu luvan antaminen seksuaalisuudesta puhumiseen, on täysin ok puhua siitä ilman häpeän tunnetta. Neuvontaan kuuluu myös tiedon ja ohjeiden antaminen. Neuvonnassa ei ole minkäänlaista fyysistä kontaktia asiakkaiden kanssa.

Seksuaalineuvontaprosessi

Kun asiakas käy vastaanotolla useammin kuin kerran, puhutaan seksuaalineuvontaprosessista, johon kuuluu aloitus, työskentelyvaihe ja lopetus. Aloitusvaiheessa tutustutaan asiakkaaseen ja rakennetaan yhteistyötä. Alussa asetetaan yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan minkälaisia odotuksia asiakkaalla on neuvonnan suhteen. Alkuun sovitaan tapaamisajat ja tapaamisen kesto, yleensä kesto on 45 minuuttia. Jos vastaanotolle tulee pariskunta, kesto voi olla 1,5 tuntia.

Työskentelyvaiheessa aletaan määrittelemään ongelmaa tai ongelmia. Aloitetaan yhdestä ongelmasta ja sovitaan yhteinen tavoite. Tavoitetta kohti voidaan mennä pienin askelin, neuvoja voi antaa kotiin erilaisia tehtäviä ja harjoituksia riippuen ongelmasta. Matkan varrella tarkistetaan, miten asiakkaan mielestä yhdessä työskenteleminen sujuu. Seksuaalineuvoja käyttää usein työskentelyvaiheessa seksuaalianamneesin osia, jossa kartoitetaan asiakkaan perhetaustaa, lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia sekä mikä on tämänhetkinen tilanne. Tämä antaa hyvän kokonaiskuvan asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Lopetusvaiheessa arvioidaan onko asetetut tavoitteet saavutettu ja käydään läpi onko mahdollisesti muita ongelmia noussut esiin prosessin aikana ja arvioidaan mahdollisen neuvonnan jatko tai seksuaaliterapian tarve. Seksuaalineuvontatilanne on aina luottamuksellinen ja neuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Semmosta

Sellaista on siis seksuaalineuvojan työ ja varmasti paljon muutakin, työnkuva voi olla laaja ja monipuolinen. Neuvojan osaamista voidaan käyttää monessa paikassa ja erilaisissa tilanteissa. Yrittäjänä voi rakentaa omaa konseptiaan ja keksiä jotain, jolla erottuu muista toimijoista.

Lähde: Ritamo M., Ryttyläinen-Korhonen K. & Saarinen S. 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi.

profiilikuva

Kirjoittaja on Tanja Lähteenmäki. Sairaanhoitaja, hoitotyön opettaja ja seksuaalineuvoja 12/2018 Kouvolasta.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus

Moninaisuus

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, keneen ihminen tuntee vetovoimaa sekä emotionaalista että eroottista. Seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua elämän aikana ja siihen voi tulla erilaisia vivahteita matkan varrella. Jokainen voi itse vapaasti määritellä oman suuntautumisensa ja jokaisella on myös oikeus halutessaan olla määrittelemättä sitä. Yksi nainen ihastuu naiseen, toinen taas mieheen ja kolmas voi ihastua molempiin, neljäs ei koe vetovoimaa keneenkään. Kun puhutaan seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, tarkoitetaan juuri tätä suuntautumisen värikästä kirjoa. Oman seksuaalisen suuntautumisen tiedostaminen on kovin yksilöllistä. Jotkut ovat lapsesta asti tietoisia omasta suuntautumisestaan, yleensä kuitenkin vasta murrosiässä alkaa omat ajatukset ja tunteet hahmottumaan, joillakin seksuaalinen suuntautuminen voi kirkastua vasta nuorena aikuisena. Se on sitten eri asia, milloin sen tuo ilmi muille ihmisille.

Käsitteitä:

Aseksuaali ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan.
Biseksuaali ihminen, joka tuntee vetoa molempiin sukupuoliin
Queer kyseenalaistaa määrittelyn lokeroihin, voi esimerkiksi olla selkeästi jotain muuta kuin mies tai nainen, mutta ei halua määritellä sukupuoltaan sen tarkemmin.
Hetero ihminen, joka ihastuu vastakkaiseen sukupuoleen.
Homo mies, joka ihastuu mieheen
Lesbo nainen, joka ihastuu naiseen
Panseksuaali ihminen, joka tuntee vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan.

Sukupuolen moninaisuus

Myös sukupuolen määritteleminen on kovin moninaista. Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen meistä kokee oman sukupuolensa eri tavalla. Minä voin kokea oman naiseuteni aivan eri tavalla kuin paras ystäväni, silti me koetaan molemmat olevamme naisia, mutta erilaisia naisia. Joku voi kokea, että hänessä on sekä naista että miestä, joku ei koe sukupuolta ollenkaan eli hän on sukupuoleton. Kirjo on moninainen.

Sukupuolienemmistöstä käytetään sanaa Cis-sukupuoliset. Tässä sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Sukupuolivähemmistöt voidaan jakaa kahteen kategoriaan: transihmiset ja intersukupuoliset. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit ja muunsukupuoliset. Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen tila ei määrittele sitä, minkälainen sukupuoli-identiteetti henkilölle kehittyy. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi useimmiten ymmärtää itse oman sukupuoli-identiteettinsä.

Tähän kategoriaan kootaan artikkeleita seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen moninaisuudesta ajatuksella, että rakkaus kuuluu kaikille. Hyvää ja ajantasaista tietoa löytyy myös Setan sivuilta, jota käytetty tässäkin lähteenä.

profiilikuva
Kirjoittaja:
Tanja Lähteenmäki
Sairaanhoitaja
Hoitotyön opettaja
Seksuaalineuvoja 12/2018

Tutustu seksuaaliterveystuotteisiin ja leluihin verkkokaupassamme!

Ikääntyminen ja seksuaalisuus

Ikääntyvien seksuaalisuus on asia, josta ei paljoa puhuta. Tai jos puhutaan, niin sanotaan, että seksuaalisuus ei kuuluu vanhuuteen. Voiko ikääntyneillä olla seksielämää? Voiko ikääntyneet harrastaa itsetyydytystä?  Kyllä voi! Seksuaalisuus on osa ihmistä läpi koko elämän. Seksuaalisuuden toteuttaminen on yksi ihmisen perusoikeus, eikä tämä oikeus kumoudu, vaikka numeroita vilisee mittariin. Jos takana on aktiivinen seksielämä, tämä yleensä jatkuu myös ikääntyneenä. Ikä tuo luonnollisesti mukanaan haasteita, erilaiset sairaudet ja toimintakyvyn huononeminen voivat rajoittaa seksielämää. Nämä vaikeudet haastavat löytämään erilaisia tapoja ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuutta voi ilmentää halailuna, suukotteluna, läheisyydellä ja kumppanuutena.

Ikä tuo tullessaan fyysisiä muutoksia kehossa ja tämä vaikuttaa seksuaalisuuteen. Kiihottuminen voi kestää kauemmin, orgasmi ei ole enää yhtä voimakas, emätin voi olla kuiva, yhdyntä sattuu, tulee erektiohäiriöitä. Fyysiset ja hormonaaliset muutokset voivat vähentää seksuaalista halukkuutta ja seksielämä voi kuivua kasaan. Naisilla estrogeenituotanto vähenee ja seurauksena saapuvat vaihdevuosioireet: kuumat aallot, hikoilu, unihäiriöt, limakalvojen kuivuminen, mielialaoireet, ahdistuneisuus ja väsymys. Emättimen limakalvot ohenevat ja kosteus vähenee, tämä voi aiheuttaa yhdyntäkipuja, joka luonnollisesti vähentää kiinnostusta yhdyntään. Oireisiin on olemassa korvaavia hormonihoitoja, lisäksi on saatavilla paljon erilaisia liukuvoiteita. Liukuvoiteen avulla yhdynnästä voi tulla taas entistä nautinnollisempaa. Miesten vaihdevuosista puhutaan nimellä andropaussi, testosteronituotanto vähenee ja tämä aiheuttaa erilaisia oireita. Miehillä voi esiintyä mielialan laskua, ärtyisyyttä, väsymystä, aaltoilevaa hikoilua, virtsaamisongelmia ja seksuaaliseen halun heikkenemistä sekä erektiohäiriöitä.

Ikääntymiseen kuuluu myös mahdollisesti ihmissuhteiden väheneminen, leskeksi jääminen tai avioero tuovat tulleessaan yksinäisyyttä ja uutta suhdetta voi olla vaikea löytää. Joskus voi lykästää ja uusi kumppani löytyykin esimerkiksi hoivakodista. Tämä vaatii ympäristöltä hyväksyntää, sekä hoitopaikalta että omaisilta. Hyväksymisen kautta ikäihmiset saavat kaivattua yksityisyyttä ja tukea seksuaalisuuden toteuttamiselleen. Iän myötä itsetunto ja itsevarmuus ovat kehittyneet, joten seksuaalisuuden ilmaiseminen voisi parhaimmillaan olla rentoa ja nautinnollista ilman turhia paineita.

Seksuaalisuus kuuluu kaikille, se on perusoikeus läpi elämän.

Tähän ikääntyminen ja seksuaalisuus kategoriaan kootaan artikkeleita ikääntymisestä ja seksuaalisuudesta eri näkökulmista alan ammattilaisten kirjoittamana.Kirjoittaja:
Tanja Lähteenmäki
Sairaanhoitaja
Hoitotyön opettaja
Seksuaalineuvoja 12/2018