Seksuaalineuvonta

Minulta on kysytty paljon, että mitä seksuaalineuvoja oikein tekee ja mitä on seksuaalineuvonta. Minulta on udeltu esimerkiksi seuraavaa: tuletko ihan sinne makuuhuoneeseen antamaan neuvoja kädestä pitäen? Hoidatko asiakkaita niin, että tulee happy ending? Harrastatko asiakkaiden kanssa seksiä? Katsotteko te siellä koulussa pornoa? Näihin kysymyksiin voisin antaa heti alkuun vastaukset: en tule, en hoida, en ja ei katsota. Seksuaalineuvoja ei ole fyysisessä kontaktissa asiakkaidensa kanssa eikä harrasta heidän kanssaan seksiä. Seksuaalineuvonta on ohjausta, opastusta ja neuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Seksuaalineuvojakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä järjestöt, kuten sexpo-säätiö ja väestöliitto. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Seksuaalineuvoja voi hyödyntää opintojaan omassa työssään, esimerkiksi sairaanhoitaja voi käyttää hankittua osaamistaan potilastyössä ja ohjata potilaita seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sydänpotilaat, diabeetikot ja syöpäpotilaat tarvitsevat jossain kohtaa tietoa sairauden vaikutuksesta seksuaalisuuteen. Potilaat eivät välttämättä itse kehtaa kysyä asiasta, koska aihe on kovin henkilökohtainen ja intiimi. Hoitajalla pitäisi olla rohkeutta ja ammattitaitoa ottaa asia puheeksi. Seksuaalisuutta ei tietenkään oteta puheeksi akuutissa vaiheessa sairautta, mutta jossain vaiheessa siitä on hyvä käydä keskustella.

Varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja muuten nuorten parissa työskentelevillä olisi hyvä olla osaamista seksuaalikasvatuksesta, jotta he osaisivat vastata lasten ja nuorten esittämiin kysymyksiin ammatillisesti sekä antaa oikea-aikaista ja ikätasoista tietoa. On olemassa seksuaalikasvattajan koulutus, joka sopii hyvin tällä alalla toimijoille. Mutta myös seksuaalineuvojan koulutus antaa valmiuksia tähän. Myös ikäihmisten ja vammaisten kanssa työskenteleville seksuaalineuvojan opinnoista on hyötyä. Seksuaalisuus on kuitenkin ihmisessä aina läsnä, se vaan muuttaa muotoaan sairauksien ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä. Seksuaalisuus kuuluu kaikille. Hoitajan on hyvä tiedostaa tämä omassa työssään.

Seksuaalineuvoja voi perustaa toiminimen ja hypätä yrittäjyyden maailmaan. Yrittäjänä voikin sitten keksiä kaikenlaista. Yrittäjyyteen voi uppoutua kokopäiväisesti tai sitten oman työn ohella sivubisneksenä. Oman vastaanoton perustaminen on yksi tapa toteuttaa seksuaalineuvontaa. Vastaanottoa voi pitää joko omissa työtiloissa tai vaikkapa yksityisellä lääkäriasemalla. Neuvontaa voi pitää myös puhelimitse tai skypen välityksellä. Neuvoja voi tarjota konsultaatioapua erilaisille toimijoille, kuten sairaaloille, vammaispalveluihin, hoivakodeille ja kouluille. Neuvojaa voi konsultoida erilaisissa pulmatilanteissa jos yksiköstä ei löydy tarpeeksi osaamista tilanteen ratkaisemiseksi.

Catty´s tiimin seksuaalineuvojat pitävät Onnelliseksi-kutsuja eli ammattilaisten pitämiä seksuaaliterveyskutsuja ja -koulutuksia. Asiakas voi itse valita teeman, esimerkiksi naisen tai miehen seksuaalisuus, lantionpohjalihakset, orgasmi. Onnelliseksi-konseptiin kuuluu myös erilaisten seksuaaliterveys- ja mielihyvätuotteiden esittely illan teeman mukaisesti. Seksuaalineuvoja voi tehdä myös kirjoitustyötä, pitää blogia, kirjoittaa artikkeleita tai vaikkapa kirjan.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Yleisimpiä syitä vastaanotolle hakeutumiseen ovat esimerkiksi:
– seksuaalinen haluttomuus
– tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat
– itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat
– eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheet ja ikääntyminen sekä sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Yleensä vastaanotolle tullaan jonkun ongelman takia, mutta miksei sinne voisi hakeutua jo aikaisemminkin. Seksuaalineuvojalle voisi tulla puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ihan ilman ongelmaakin. Ehkä tämä voisi ennaltaehkäistä sitä, ettei ongelmia jatkossa tule tai jos tulee, niin sitten on työkaluja selvittää mahdolliset ongelmat. Näkisin mielelläni vastaanotolla myös nuoria, joiden kanssa voisi puhua ehkäisystä ja toisaalta seksin nautinnosta. Kun seksuaalineuvonta toteutuu oikea-aikaisesti, se ehkäisee seksuaaliongelmien ilmaantumista ja parantaa elämänlaatua.

Seksuaalineuvonnassa käydään yleensä 1 – 5 kertaa. Neuvonta on tavoitteellista työtä, yksilöllistä, asiakkaiden tarpeista lähtevää prosessiluontoista ongelmien käsittelyä. Joskus seksuaalineuvonta ei riitä, vaan ongelmat vaativat pidemmän prosessin, silloin asiakas ohjataan seksuaaliterapeutin vastaanotolle. Seksuaalineuvonnan keskeisimpiin elementteihin kuuluu luvan antaminen seksuaalisuudesta puhumiseen, on täysin ok puhua siitä ilman häpeän tunnetta. Neuvontaan kuuluu myös tiedon ja ohjeiden antaminen. Neuvonnassa ei ole minkäänlaista fyysistä kontaktia asiakkaiden kanssa.

Seksuaalineuvontaprosessi

Kun asiakas käy vastaanotolla useammin kuin kerran, puhutaan seksuaalineuvontaprosessista, johon kuuluu aloitus, työskentelyvaihe ja lopetus. Aloitusvaiheessa tutustutaan asiakkaaseen ja rakennetaan yhteistyötä. Alussa asetetaan yhdessä tavoitteet ja kartoitetaan minkälaisia odotuksia asiakkaalla on neuvonnan suhteen. Alkuun sovitaan tapaamisajat ja tapaamisen kesto, yleensä kesto on 45 minuuttia. Jos vastaanotolle tulee pariskunta, kesto voi olla 1,5 tuntia.

Työskentelyvaiheessa aletaan määrittelemään ongelmaa tai ongelmia. Aloitetaan yhdestä ongelmasta ja sovitaan yhteinen tavoite. Tavoitetta kohti voidaan mennä pienin askelin, neuvoja voi antaa kotiin erilaisia tehtäviä ja harjoituksia riippuen ongelmasta. Matkan varrella tarkistetaan, miten asiakkaan mielestä yhdessä työskenteleminen sujuu. Seksuaalineuvoja käyttää usein työskentelyvaiheessa seksuaalianamneesin osia, jossa kartoitetaan asiakkaan perhetaustaa, lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia sekä mikä on tämänhetkinen tilanne. Tämä antaa hyvän kokonaiskuvan asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Lopetusvaiheessa arvioidaan onko asetetut tavoitteet saavutettu ja käydään läpi onko mahdollisesti muita ongelmia noussut esiin prosessin aikana ja arvioidaan mahdollisen neuvonnan jatko tai seksuaaliterapian tarve. Seksuaalineuvontatilanne on aina luottamuksellinen ja neuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Semmosta

Sellaista on siis seksuaalineuvojan työ ja varmasti paljon muutakin, työnkuva voi olla laaja ja monipuolinen. Neuvojan osaamista voidaan käyttää monessa paikassa ja erilaisissa tilanteissa. Yrittäjänä voi rakentaa omaa konseptiaan ja keksiä jotain, jolla erottuu muista toimijoista.

Lähde: Ritamo M., Ryttyläinen-Korhonen K. & Saarinen S. 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi.

profiilikuva

Kirjoittaja on Tanja Lähteenmäki. Sairaanhoitaja, hoitotyön opettaja ja seksuaalineuvoja 12/2018 Kouvolasta.

Lasten ja nuorten seksuaalisuus

legs-nuoriSeksuaalisuus on meissä läsnä koko elämämme ajan, ihan syntymästä asti. Varhainen vuorovaikutus eli silmiin katsominen, kosketus, perustarpeista huolehtiminen, nämä ovat alusta asti tärkeäitä lapsen kehitykselle. Hyvän itsetunnon ja seksuaalisuuden rakentuminen alkaa jo näistä palasista. Lapset alkavat pikkuhiljaa tutustua itseensä, omaan kehoonsa, omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Seksuaalisuuteen liittyvät mielikuvat, arvot ja asenteet rakentuvat lapsuudessa ja nuoruudessa. Tähän vaikuttaa, miten vanhemmat ovat kotona käyttäytyneet, onko kotona halailtu, pussailtu ja puhuttu asioista avoimesti. Kaikkien aikuisten tehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Seksuaalikasvatuksen antajina voivat olla alkuun vanhemmat tai muut läheiset aikuiset, sitten tulee mukaan varhaiskasvatus ja koulu. Joskus seksuaalikasvattajina toimii katu, kaverit, media ja porno, jonkun muun pitäisi ehtiä ennen näitä, jotta seksuaalisuudesta saisi oikean kuvan ilman vääristyneitä mielikuvia. Seksuaalisuudesta puhuminen lapsille ja nuorille on tärkeää, se voi vähentää seksuaalista riskikäyttäytymistä, koska tietoa on annettu oikeaan aikaan oikeiden ihmisten antamana.

Yksi loistava työkalu lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen on Erja Korteniemi-Poikelan ja Raisa Cacciatoren seksuaalisuuden portaat –malli. Mallia voi käyttää varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vanhempainilloissa ja myös seksuaalineuvonnassa ja –terapiassa. Seksuaalisuuden portaat -mallissa on kuvattu 11 kehitysporrasta syntymästä aikuisuuteen. Malli kuvaa yksilön ikään ja muuhun kehitykseen sopivaa portaittaista muutosta minäkuvan kehittymisen, ihastusten ja seurustelun valmiuksissa. Nuoret ovat hyvin varhain tekemisissä median kanssa, joka tuo esiin seksuaalisuutta, ihmissuhdesarjojen juonen käänteitä, mainostauoilla esiintyviä seksivälinemainoksia ja vähäpukeisia malleja. Myös sosiaalinen media voi vääristää todellisuutta.

Seksuaalisuuden portaat:
1. olen ihana, 0 – 4 –vuotiaana.
2. tykkäyskaveri, 3 – 8 –vuotiaana.
3. vanhempien ihailu, noin 3 – 9 –vuotiaana.
4. idoli ihastuttaa, noin 6 – 12 –vuotiaana.
5. tuttu, mutta salattu, noin 8 – 13 –vuotiaana.
6. tuttu ja kaverille kerrottu, noin 9 – 14 –vuotiaana.
7. tykkään sinusta, noin 10 – 15 –vuotiaana.
8. käsi kädessä, noin 12 – 16 vuotiaana.
9. suudellen, noin 14 – 18 –vuotiaana.
10. mikä tuntuu hyvältä, noin 15 – 20 –vuotiaana.
11. rakastella, noin 16 – 25 –vuotiaana.

Tärkeää on oikea-aikainen, ikätasoisesti ja ymmärrettävästi annettu tieto. Näin vältetään vääristyneet mielikuvat seksuaalisuudesta, seksuaalikäyttäytymisestä ja ihmissuhdekoukeroista. Tähän kategoriaan kootaan artikkeleita lasten ja nuorten seksuaalisuudesta, seksuaalikasvatuksesta,  sen iloista ja haasteista.

Lähteenä käytetty: Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. 2015: Seksuaalisuuden portaat.

profiilikuva1
Kirjoittaja: Tanja Lähteenmäki
Sairaanhoitaja
Hoitotyön opettaja
Seksuaalineuvoja 12/2018